ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος

στην αριθμητική εκφράζει τη σχέση δύο αριθμών ή πο­σών. Λόγος δύο ομογενών μεγεθών είναι η σχέση που εκφράζεται δια του πηλίκου τους. Από δύο ή περισσότερους όμοιους λόγους σχηματίζεται η αναλογία. Γι’ αυτό και η αναλογία ορίζεται ως ομοιότης (ισότητα) των λόγων. Υπάρχουν τρία είδη αναλογίας, η γεωμετρική, η αριθμητική και αρμονική.

27