ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις

είναι η οποιαδήποτε ενέργεια, με την οποία το ον μεταφέρε­ται από τον ένα εξωτερικό τόπο στον άλο. Αλά με ποια αιτία διατίθεται το σώμα και τα αυτού μέρη στην κίνηση και πώς από το ένα σώμα στο άλο μεταβαίνει η ενέργεια της κινήσεως, τούτο ακραιφνώς ουδείς ανθρώπων γνωρίζει.

20