ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κανόνες σύνθετοι

οι πράξεις μέσω των οποίων υπολογί­ζονται για κάθε πορεία: α) η απόσταση σε βόρεια ή νότια κατεύθυνση —Αρκτικά ή Νότια Μίλια, σε ανατολική ή δυτική— Ανατολικά ή Δυτικά Μϊλια και β) η σύνθεση των αποτελεσμάτων κατά την πορεία αυτή.

168