ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Ενετών Χώρα

Ενετών Χώρα: [γεωγραφία] μικρό και καλιεργημένο έθνος στη σημερινή Βενε­τική επικράτεια. Πόλεις του: το Παταούϊον (Πάδοβα), η Ατρία (Adri), από την οποία έλαβε το όνομά της η Αδριατική θάλασσα, η Ουηρών (Verona).

121