ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

δύναμις

ορίζεται ως τελεία παρασκευή της ουσίας και ετοιμότης ακώλητος προς το ενεργείν. Π.χ. το πυρ έχει δύναμη καυστική.

20