ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αβαρία

Aπό του α στερητικού και του βάρους, η ελάτ-τωσις του βάρους, προερχόμενη από την ανάλογη διαμοίραση αυτού σε όλα τα υπό την αυτή τύχη πράγματα κατά συνεισφορά και έρανο. Η λέξη αυτή, αν και είναι ελη-νική, πολιτογραφήθηκε από τους λοιπούς Ευρωπαίους και νομίζεται από κάποιους ως ξένη. Με τον όρο αυτόν εννοούμε όλα τα έκτακτα έξοδα για το καράβι και τα εμπορεύματα, τις ζημίες στο καράβι και στα εμπορεύματα μετά το φόρτωμά τους και την απόπλευση έως την επιστροφή και εκφόρτωση.

135