ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ωρολόγια

υπάρχουν πολά είδη ωρολογίων, κινητά και ακίνητα, κλιτά και άκλιτα (με κλίση ή χωρίς), οριζοντικά (βασιζόμενα στον ορίζοντα) και πολικά (βασιζόμενα στον πόλο), ανατολικά και δυτικά, αρκτικά (του βορείου ημι­σφαιρίου) και ανταρκτικά (του νοτίου ημισφαιρίου).

55