ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τροχιά

η περίοδος στην οποία οι σφαίρες ή τα σώματα κινούνται σε έκταση.

15