ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τρίγωνον σφαιρικόν

το τμήμα της σφαιρικής επιφάνειας που προσδιορίζεται από τα σημεία τομής τριών μεγίστων κύκλων και τα αντίστοιχα τόξα με άκρα τα σημεία τομής.

405