ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τεταρτη μόριον αντανακλαστικόν ή ογδάριον

όργανο των ναυτικών για τον υπολογισμό του ύψους των άστρων. Ονομάζεται έτσι διότι είναι το 1/8 της περιφέρειας ενός κύκλου. Διαιρείται όμως σε 90 μοίρες και ισοδυ­ναμεί με ένα τεταρτημόριο κύκλου λόγω της ιδιότητας των κατόπτρων που υπάρ­χουν σε αυτό. Η τελειότητα του ογδαρίου εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το μεγάλο κάτοπτρο το οποίο πρέπει να είναι ακριβώς επίπεδο. (σημ.: ο οκτάς)

236-238