ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σφαίρα κρικωτή

ένα συνάθροισμα κρίκων, που έχουν μεταξύ τους καθορισμένο μέγεθος, φύση και τάξη, δια μέσου της οποίας φανερώνεται και παρί­σταται η θέση του Παντός κατά τους λογισμούς και τις υποθέσεις των αστρονό­μων. Λέγεται μάλιστα κρικωτή κατ’ αντιδιαστολή των άλων, που δεν κατασκευ­άζονται με κρίκους.

11