ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

σύναψις αριθμητική

η ένωση δύο ή περισσοτέρων αριθμών σε έναν αριθμό. (σημ.: πρόσθεση.)

7