ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

συζυγίαι

οι νεομηνίες ή πανσέληνοι, δηλαδή τα νέα και γεμάτα φεγάρια. Η ευθεία γραμμή που ενώνει ήλιο, γη και σελήνη λέγεται γραμμή των συζυγιών.

175