ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

πλάτος ιδιαίτερον

εκάστου τόπου είναι η απόσταση με την οποία κάθε τόπος απέχει από τον ισημερινό.

40