Λόγιοι & Κείμενα του 17ου -19ου αιώνα

Πρόσβαση με ενιαίο τρόπο στην πνευματική παραγωγή του 17ου – 19ου αιώνα, στα έντυπα κείμενα, στα χειρόγραφα, στις βιογραφίες και τις περιηγήσεις των Λογίων, στους επιστημονικούς όρους που αφορούν την συγκεκριμένη περίοδο, στις Σχολές του Γένους, τους Μαθητές, τους Σχολάρχες και τους Διδασκάλους.
Αναγράψατε μέρος του ονόματος του λογίου που σας ενδιαφέρει στην αναζήτηση για να δείτε την βιογραφία του και το συγγραφικό του έργο,

ή εάν είχε δραστηριοποιηθεί σαν σχολάρχης, διδάσκαλος ή μαθητής και σε ποιές Σχολές του Γένους.
Περιηγηθείτε ΕΔΩ με οπτικοποιημένο τρόπο στα συστατικά μέρη του προγράμματος. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ