Βιογραφίες

Γαζής, Γεώργιος
(Δελβινάκι Ηπείρου 1795 – Μεσολόγγι 1854). Φιλικός, λόγιος και δάσκαλος. Μετανάστευσε στο Βουκουρέστι όπου με τη βοήθεια ενός ομογενούς σπούδασε στη ρουμανική ηγεμονική σχολή. Εκεί μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και πήρε μέρος στην άτυχη επανάσταση στη Μολδοβλαχία. Κατόρθωσε τότε να διασωθεί και να κατέβει στην Ελλάδα όπου πήρε μέρος στον Αγώνα ως γραμματέας του Γεώργιου Καραϊσκάκη με τον βαθμό του χιλίαρχου. Το 1830 γύρισε στο Δελβινάκι, όπου και άσκησε το επάγγελμα του δασκάλου. Διορίστηκε έπειτα σχολάρχης στο Αργυρόκαστρο, αλλά σύντομα γύρισε στην ιδιαίτερη πατρίδα του και αργότερα διορίστηκε γυμνασιάρχης στο Μεσολόγγι, όπου και πέθανε. Ο Γ. έγραψε ωδές σε ηρωικά μέτρα και συνοπτικές βιογραφίες του Μάρκου Μπότσαρη και του Γεώργιου Καραϊσκάκη, που κυκλοφόρησαν στην Αίγινα το 1828.