Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Δημήτριος Χατζησοφιανός (Ευκλείδης)