Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Φώτος Καραπάνος Ακαρνάν