Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Παπαδημήτρης εκ Κερασόβου