Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Κωνσταντίνος Ξυπόλυτος ή Μαυρίκιος