Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Καμαράσης Ιεροσολύμων Χρύσανθος