Λόγιοι του 17ου-19ου αιώνα

Ιάκωβος Μάνος ο Αργείος