Μαθητές

συγγραφέας υπό Μάρκο Κύπριο, [Τ.Ε,Α΄,226]