Διδάσκαλοι

1804
1816
1804-1816, [Μεσσηνίας Πολύκαρπος Συνοδινός ΗΧ., 1927, Β΄, σ. 173].