Διδάσκαλοι

1798
- 1798, αργότερα μητροπολίτης Φιλαδέλφιας (1805) και Ανδριανουπόλεως (1813).