Χειρόγραφα

Νικολάου Κεραμέως, Ότι η ψυχή ούκ έστι κράσις ως υπέθετο Γαληνός.
Ιατρική
1601
1700
Άγνωστος
22x16
φφ. 227
Δεν έχει εκδοθεί
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
Κατάλογος των Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, υπό Ιωάννου Σακκελίωνος, επιμελητού και Αλκιβιάδου Ι. Σακκελίωνος, εκτάκτου αναπληρωτού 1892.
1172
Δεν αναφέρονται
Γαληνός
ΒΒ 1134