ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ορίζων παράληλος

ο ορίζων που έχει τους αυτούς πόλους με τους πό­λους του Παντός (σύμπαντος) και τέτοιος είναι ο Ισημερινός, ο οποίος χωρίζει τη σφαίρα. Τέτοιο ορίζοντα έχουν όσοι κατοικούν ανάμεσα στους πόλους, αν βέβαια είναι δυνατό να κατοικηθεί ένα τέτοιο μέρος λόγω της μεγάλης ψυχρότητάς του.

19