ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μεταφυσική

η επιστήμη του όντος και των ιδιοτήτων του. Ονομάζεται πρώτη επιστήμη. Μέρη της είναι το οντολογικό, το κοσμολογικό, το ψυχολογικό και το μεταφυσικο-θεολογικό.

36-39