ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέρος

μέγεθος ενός μεγέθους μικρότερο του συνολικού, που όταν επαναληφθεί αποδίδει το όλον.

162