ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέγεθος μεταβλητόν

μέγεθος το οποίο επιδέχεται αυξομειώσεις. Τα μεταβλητά μεγέθη συνήθως τα συμβολίζουμε με τα τελευταία γράμματα της αλφαβήτου, δηλαδή φ, χ, ψ, κ.λπ. 

201-202