ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέγεθος αποφατικόν ή αποθετικόν

το μικρότερο του μηδενός (ουδενός) μέγεθος. (σημ.: αρνητικό μέγεθος.)

4