ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μέγεθος

είναι οτιδήποτε δημιουργείται από την επανάληψη μιας αρχικής (βασικής) μονάδος.

3