ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

μαγνήτης

σιδηρώδης πέτρα, μέσα στην οποία βρίσκεται άλας και λάδι ενωμένα. Στα υλικά αυτά και όχι στην πετρώδη ουσία υπάρχει η μα­γνητική δύναμη. Κάθε κομμάτι μαγνήτη έχει δύο πόλους, στους οποίους η ελκυστι­κή δύναμη είναι μεγαλύτερη. Κινώντας έναν οποιονδήποτε μαγνήτη σε ρινίσματα σιδήρου, τα μόρια των ρινισμάτων που προσκολώνται σ’ αυτόν διευθύνονται προς τον έναν και τον άλο πόλο και όσα είναι πάνω στο λοιπό σώμα σηκώνονται όρθια σαν αγκάθια. Τα περισσότερα ρινίσματα τραβιούνται με περισσότερη ταχύτητα στους πόλους παρά στα άλα μέρη του μαγνήτη.

108-112