ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

λόγος

η σύγκριση δύο ή περισσοτέρων ποσοτήτων μεταξύ τους. Ο Βόλφιος, όπως και ο Λεϊβνίτιος, ορίζει το λόγο ως τη σχέση και αναφορά δύο ομογενών ποσοτήτων, η οποία προκύπτει χωρίς την παρεμβολή τρίτης ομογε­νούς ποσότητας. Ο Ευκλείδης ορίζει το λόγο ως την κατά διαιρετότητα σχέση δύο ομογενών μεγεθών, ορισμός που όμως θεωρείται ατελής. Ο Ωββέσιος προσπάθησε ανεπιτυχώς να διορθώσει την ατέλεια του ορισμού του Ευκλείδη.

420-423