ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κομμανδιτής

ο αυτουργός της κομμανδίτας (της σιωπη-ράς συμφωνίας). (σημ.: ετερόρρυθμος εταίρος.)

60