ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

κίνησις

κίνησις γαρ ελέγετω τω Φιλοσόφω ...

115