ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Κάρνων Χώρα

περιοχή που εκτείνεται στο Φριώλιο και μέρος της Κραίνης (στα σημερινά όρια της Ιταλίας - Σλοβενίας). Πόλεις της: Τεργέστη (Triest), στον Τεργεστικό κόλπο, Ακυληία.

121