ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αλήθεια μεταφυσική

υπάρχει όταν ένα πράγμα έχει όλα όσα ανή­κουν στη φύση του. Έτσι αληθινός χρυσός και άργυρος λέγεται εκείνο που έχει όλες τις ποιότητες που ανήκουν στη φύση του χρυσού και αργύρου. Κατά αυτή την έννοια όλα τα πράγματα είναι αληθινά επειδή έχουν όλες τις ποιότητες που ανήκουν στην φύση τους.

8