ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

θεού ιδιότηται

εφ’ όσον είναι αδύνατον να υπάρχει αφ’ εαυτού το ον, θα πρέπει να αποδειχθεί αναγκαίως ότι υπάρχει ένας δημιουργός από τον οποίο αυτό έλαβε την αρχή. Ιδιότητες του Θεού δημιουργού είναι η αϊδιότης —αίδιον λέγεται ένα όν το οποίο δεν έλαβε αρχή και δεν πρέπει να λάβει τέλος— η παντο­δυναμία, το άπειρον και πάνσοφον, διότι κανένα πράγμα δεν μπορεί να υφίσταται χωρίς το Θεό και να συντηρείται χωρίς αυτόν, καθώς η συντήρηση είναι μια συνε­χής δημιουργία. Ως διανοητικό ον ο Θεός είναι αναγκαίως απλούν και αναλοίωτο κατά την ουσία, αγαθότατος και δικαιότατος, τελειότατος, που δεν μπορεί να επι­θυμήσει μεγαλύτερη τελειότητα, ένας μόνος και πλην αυτού ουκ έστι Θεός έτερος.

317-329