ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

επιφερτής

ο τελευταίος κάτοχος - δικαιούχος μιας συ-ναλαγματικής. Αυτός δεν μπορεί να εισπράξει το πληρωτέο ποσό πριν τη λήξη της συναλαγματικής. (σημ.: κομιστής της συναλαγματικής.)

51