ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

επιφάνεια κωνική

αν από σημείο Α ευρισκόμενο εκτός του επιπέδου που καθορίζει περιφέρεια ΔΕΒ αχθεί ευθεία ΑΔ και κινηθεί η ευθεία αυτή κατά μία πλήρη περιστροφή (επιστροφή στο σημείο από το οποίο ξεκίνησε), τότε από την κίνηση της ΑΔ δημιουργούνται δύο επιφάνειες κείμενες κατά κορυφή η μία προς την άλη, εκτεινόμενες στο άπειρο. Η κάθε μία από αυτές ονομάζεται κωνική επιφάνεια. Κορυφή της κωνικής επιφάνειας ονομάζεται το σταθερό σημείο Α. Βάση της κωνικής επιφάνειας ονομάζεται η περιφέρεια του κύκλου. Άξονας της κωνικής επιφάνειας ονομάζεται η ευθεία που άγεται από την κορυφή Α στο κέντρο Κ του κύκλου ΔΕΒ. Πλευρά (γενέτειρα) της κωνικής επιφάνειας καλείται κάθε ευθεία που συνδέει την κορυφή Α με ένα οποιοδήποτε σημείο της περιφέρειας. Ονομάζε­ται έτσι, γιατί είναι μία από τις πλευρές του τριγώνου που σχηματίζεται από την το­μή της κωνικής επιφάνειας με επίπεδο που περνά από την κορυφή και τον άξονα.

78-79