ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

αυτηλεκτρικά σώματα (μη αγωγά)

τα σώματα που κρα­τούν την ηλεκτρική ύλη κλεισμένη στους πόρους τους και δεν τη αφήνουν να σκορ­πιστεί στα γύρω σώματα. Τέτοια είναι η ύαλος, το ήλεκτρον, το θείον, οι ρητίνες, η μέταξα.

531