ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

Αυστραλία Δυτική

σύμπλεγμα νήσων μεταξύ του τροπικού του Καρκίνου και του νοτίου πολικού κύκλου, από τις οποίες πιο γνωστές είναι οι νή­σοι της Φιλανθρωπίας και της Κοινωνίας. Μεταξύ των τελευταίων αξιόλογη είναι η Ταϊτή ή Οταεϊτη, που από το 1770 κατοικείται από 200 000 κατοίκους και τώρα μόλις από 16 άτομα, μείωση που οφείλεται στις αφροδισιακές αρρώστιες που έφεραν εκεί οι Ευρωπαίοι.

215