ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ψυχή

η ουσία εκείνη η οποία σε μας νοεί. Είναι μία ουσία φύσει πνευματική και καθαρή, απλή και αδιαίρετος, ουσιωδώς διάφορη από την ύλη, η οποία καθώς συντίθεται από μέρη, είναι εντελώς ανεπίδεκτη οποιασδήποτε νοήσε­ως. Την ψυχή μελετά το τμήμα της Μεταφυσικής που ονομάζεται Ψυχολογία. Ενώ παλαιότερα στην ψυχή συνήθιζαν να διακρίνουν τρεις δυνάμεις, νου, μνήμη και βούληση, η διαστολή αυτή δεν είναι ακριβής και στην ψυχή διακρίνουμε τις εξής πέντε δυνάμεις: τη δύναμη του αισθάνεσθαι, του σκέπτεσθαι, του μεμνήσθαι, του βούλεσθαι και του ενεργείν. Στην προηγούμενη διαίρεση η δύναμη του ασθάνεσθαι και του σκέπτεσθαι περιλαμβάνονταν στη δύναμη του νοός, κακώς όμως γιατί οι δυνάμεις αυτές έχουν διαφορετική φύση. Η δύναμη του αιθάνεσθαι είναι παθητική και του σκέπτεσθαι ενεργητική.

10