ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

χάρτης ειδικός

ο χάρτης που περιέχει μία επικράτεια, αυτοκρατορία ή βασίλειο.

7