ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

φλόγα

δημιουργείται όταν η ηλεκτρική ύλη των σωμάτων δεχτεί τον υπέρτατο βαθμό κίνησης. Όταν η κίνηση της ηλεκτρικής δεν είναι τόσο μεγάλη, φαίνεται μόνο ο καπνός. Η φλόγα δεν δημιουργείται σε όλα τα σώματα, επειδή δεν συντίθενται όλα από ομογενή μόρια και δεν συμπήγνυνται με την ίδια στερεότητα, γι’ αυτό και παρατηρούνται και διάφορα φαινόμενα κατά τη ζέστη, την καύση και τη φλόγα.

67