ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ύψος φυσικό

βουνού ή άλου τόπου νοείται το μήκος της κάθε­της γραμμής, που εκτείνεται από την υψηλότατη κορυφή του έως την επιφάνεια της θαλάσσης. Η κάθετος αυτή μετρείται με τον οριζοντιογράφο ή υδροστάτη (Nivau). Επειδή όμως η μέθοδος αυτή υπόκειται σε πολές δυσκολίες προτιμότερη είναι η χρήση του βαρομέτρου, όπου ο υδράργυρος κατεβαίνει όσο ανεβαίνουμε σε μεγαλύτερο ύψος.

27