ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

ύπαρξις μεταφυσικώς

η αφηρημένη ιδέα ενός όντος, η οποία μένει σε μας όταν αφαιρούνται όλες οι άλες ιδέες του, το άθροισμα των οποί­ων είναι ένα άτομο ή οι τάξεις των όντων. Αυτή τη σχηματίζουμε με φυσική αφαίρεση, αναλύοντας την ιδέα κάποιου ατόμου και βαθμηδόν καθολικεύοντάς την, μη λαμβάνοντας υπόψη μας ό,τι είναι σε αυτό ίδιον (ιδιαίτερο χαρακτηριστικό), αλά ό,τι είναι κοινό στα περισσότερα.

303-315