ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τραβικτής

ο δικαιούχος μιας συναλαγματικής, αυτός που θα εισπράξει την πληρωτέα ποσότητα. (σημ.: λήπτης της συναλαγματικής.)

43