ΕπεξεργασίαEdit

Λεξικόν

τηλεσκόπιο

σύστημα φακών που αποτελείται από προσο­φθάλμια φακή (φακός που τοποθετείται κοντά στον οφθαλμό) και προβεβλημένη φακή (φακός που τοποθετείται απέναντι στο ορατό σώμα). Με το όργανο αυτό είναι δυνατόν να βλέπουμε τα μακρινά σώματα σαν να βρίσκονται κοντά μας. Δι­ακρίνουμε το αστροπτρικό, που αποτελείται από δύο κυρτόκυρτους φακούς και το γεοπτρικό, που αποτελείται από τέσσερις. Με το αστροπτρικό βλέπουμε τα αιθέ­ρια σώματα και με το γεοπτρικό τα επίγεια.

126-130